9ice – Pete Pete ft. Asa

Download another hot clean mp3 audio song by 9ice and this amazing music is titled “Pete Pete” ft. Asa.

“Pete Pete” touches the on-going things in the economy, Nigeria’s politicians and what they do whenever it comes to election period.

 

Listen up below!.

 

DOWNLOAD

 

Lyrics

 

Ojo re bi ana ta gbominira 1960

Nigba yen tis easy

Gege bo se wi

Ta rugbo tomidan

lon dunu pa tin gbominira

Omi inira indeed abi ewo naira wa

Ilu polukulumushu

Tewe tagba lon jeyan won nisu

Abe ori ewe eri sugbo e ofewi

Abe ori agba eri atenuje lofe pa yin

Petepete tana ni popa

Eni bataba kolo mofe ni

Sebe lema suun

Teba sope omo nkankan

Eyin aro lema waa sebe la maa

Mewa nsele o

Sebe lema sun sebe lema sun un

Eni woseju akan o

Eyin aro lema waa mewa nsele o

Kini suuru tio lere

Kini seti ko sere

Won sa leyan tio loruko

Okuku sise oden rere e

Aah ede sope a siwa lomode

Nkan sa leye je kagbado tode

9ice oro gidi loso

Oro to o nilari loso

Anlati fi laka yesi

Kasoro sibi torowa

Sebe le masun oo sebe le masun un

Eyin aro lema wa a sebe lema sun un

Mewa nsele o sebe lema sun un

Teba ro seju akan

Eyin aro lema wa o mewa nsele o

Oda siko bo yen

Won wa sadugbo

Won asomo je jeje

Eje kan wole tan

Gbogbo eje tan je da woke ise

Toba tun se were la siko ibo

Won ani kodo tolo bere

Won a senu mere

Kalokalo gbe nkan mi senu uye

Kalo kalo gbe

Afira aditu ti iwole

Talo dibo fun un

Pasan ta fi na yale

Onbe lori aja fun un un

Odo elo tunramu

Ema je anpagbon ni funfun fun yin

Mowi temi ii

Asegbe kan kosi oo

Asepamo lowa

Ase sile labo waba

Emi oti iku mo sile sise

Mo sile fowo rewo

Mo sile tule mise iiiii

Sebe lema sun un

Teba sope omo nkankan

Eyin aro lema wa a

Mewa nsele o

Sebe le ma sun un

Eni woseju akan o

Eyin aro lema waa

Sebe le maa mewa nsele o

Lema sun un

Asa o se omo nla

Lema sun un

Lema sun un

Lema sun un

Sun un