Brenda Fassie – Thola Amadlozi

Download another mp3 audio song by Brenda Fassie and this amazing song is titled “Thola Amadlozi”.

Actually this amazing song is popped out of her album with the titled “Amadlozi” Which was released in the year 2000.

 

Listen up below!.

 

DOWNLOAD MP3

Thola Amadlozi English translated lyrics

Sithi sangoma hlabela madlozi (Sithi sangoma hlabela madlozi)

Sithi sangoma hlabela madlozi (Sithi sangoma hlabela madlozi)

 

Because I am not hospitalized (Because I am not hospitalized)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Ngoba mina hayi ziyang’bhedela)

 

Sithi sangoma hlabela madlozi (Sithi sangoma hlabela madlozi)

Sithi sangoma hlabela madlozi (Sithi sangoma hlabela madlozi)

 

Because I am not hospitalized (Because I am not hospitalized)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Ngoba mina hayi ziyang’bhedela)

 

Soma sangoma sings for ancestors (Soma sangoma sings for ancestors)

Sithi sangoma ngihlabela madlozi (Sithi sangoma hlabela madlozi)

 

Because I am not hospitalized (Because I am not hospitalized)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Ngoba mina hayi ziyang’bhedela)

 

Soma sangoma sings to ancestors (Find ancestors, Find ancestors)

Sithi sangoma ngihlabela madlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

We go out and say I found an ancestor (Find an ancestor, Find an ancestor)

Siyaphuma sithi ngitholi idlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

We go out and say I found an ant

Siyaphuma sithi ngitholi idlozi

 

Because I’m not in the hospital

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela

Happy are the wicked

Bayajabula abagangileyo

 

Happy are those who have homes

Bayajabula abanemizi

 

For me, nothing is better for me

Mina akukho okungilungelayo

 

All my friends have homes

Bonke abangan’ bam’ banemizi

 

Well, they won the lottery

Awu bheke ba bamba amaLotto

 

Some seized the Chinese

Abanye ba bamba umChina

 

Happy are the living

Bayajabula abaphilayo

 

Oh I live in dankie

Oh mina ngiphila ngo dankie

Soma sangoma sings to ancestors (Find ancestors, Find ancestors)

Sithi sangoma ngihlabela madlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Soma sangoma sings to ancestors (Find ancestors, Find ancestors)

Sithi sangoma ngihlabela madlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Soma sangoma sings to ancestors (Find ancestors, Find ancestors)

Sithi sangoma ngihlabela madlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

We go out and say I found an ancestor (Find an ancestor, Find an ancestor)

Siyaphuma sithi ngitholi idlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

We go out and say I found an ancestor (Find an ancestor, Find an ancestor)

Siyaphuma sithi ngitholi idlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

Soma sangoma sings to ancestors (Find ancestors, Find ancestors)

Sithi sangoma ngihlabela madlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Soma sangoma sings to ancestors (Find ancestors, Find ancestors)

Sithi sangoma ngihlabela madlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

We go out and say I found an ancestor (Find an ancestor, Find an ancestor)

Siyaphuma sithi ngitholi idlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

We go out and say I found an ancestor (Find an ancestor, Find an ancestor)

Siyaphuma sithi ngitholi idlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Soma sangoma sings to ancestors (Find ancestors, Find ancestors)

Sithi sangoma ngihlabela madlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Soma sangoma sings to ancestors (Find ancestors, Find ancestors)

Sithi sangoma ngihlabela madlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Sithi sangoma hlabela ancestor (Find ancestors, Find ancestors)

Sithi sangoma hlabela madlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

We go out and say I found an ancestor (Find an ancestor, Find an ancestor)

Siyaphuma sithi ngitholi idlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

We go out and say I found an ancestor (Find an ancestor, Find an ancestor)

Siyaphuma sithi ngitholi idlozi (Thola madlozi, Thola madlozi)

 

Because I don’t get sick (Get grandparents, Get grandparents)

Ngoba mina hayi ziyang’bhedela (Thola madlozi, Thola madlozi)