Brymo – Bá’nús?

Download another hot clean mp3 audio song by Brymo and this amazing music is titled “Bá’nús?”.

Brymo just served us with a classy and outstanding masterpiece hit track that you can’t afford to lose.

 

Listen up below!.

 

DOWNLOAD

 

Lyrics

 

Abéré á lo

Abéré á lo

K’ó nà okùn ó tó dí ò

A ò ní dé bá won

A ò ní dé bá won

Ení bá ní a máà de ò

Bá’núso

Bá’núso

K’ó nà okùn ó tó dí ò

 

Má b’enìyan só

Bá’núso

Bá’núso

Má b’enìyan só

Omijé á gbe

Omijé á gbe

Ìbànújé á dèrin ò

Eniafé

Eniafé lamò o

A ò mo’ni tó fé ni ò

Bá’núso

 

Bá’núso

Má b’enìyan só

Bá’núso

Bá’núso

Má b’enìyan só

Ení bá ma b’ésù jeun

Síbíi rè á gùn gan

Eni ò mò áù

Ówá jeé

Òsèlú mà ló layé ò

Bá’núso

Bá’núso

Má b’enìyan só

Bá’núso

Bá’núso

Má b’enìyan só

Èyin ará

Ewá gbó òò

Òrò kan se ùrùn ùrùn nínú iii

Sé kín só

Kín só

Ká bá’núso

Bá’núso

N’òní b’enìyan só

Bá’núso

Bá’núso

Má b’enìyan só

Bá’núso

Bá’núso

Má b’enìyan só