Benjamin Dube – Ngangingazi

Benjamin Dube – Yiwo Lawa Amandla

Download another hot new mp3 free audio song by Benjamin Dube and this amazing song is titled ” Ngangingazi”

South Africa Christian Gospel Artiste Benjamin Dube Released a New EP Titled “Victorious in His Presence”, Which Consists Of 21 Powerful Songs

Listen and download below.

Benjamin Dube – Ngangingazi DOWNLOAD

 

LYRICS

 

Ngangingazi, uyangithanda wena.
Ngangingazi mina, ungikhonzile wena
Ngangilahlekile mina, ngifunana nawe Nkosi.

Namhla nginethemba enhlizweni yami.
Wo oh oh ngiyakhuleka baba
Wo oh oh oh Siyakhuleka Nkosi
Wo oh oh oh Siyashweleza…

Ndandingazi unamandla wena
Ndandingazi umna ukuba uza′ndikulula Nkosi
Inxaki zam’ zaziyi′ntaba ephakemeyo
Namhlanje nginethemba