Funke Bada – Olorun Anu

Funke Bada – Olorun Anu

Download another hot new mp3 free audio song by Funke Bada and this amazing song is titled “Olorun Anu”.

Listen and download below.

Funke Bada – Olorun Anu DOWNLOAD

 

LYRICS

CHORUS:

Saanu fun mi, Olorun aanu 2x (Have mercy on me, God of mercy/2×)

Ranti eje re to ta sile, fun wenu mo ese mi (Remember your blood that was shed for the remission of my sin)

Saanu fun mi, Olorun aanu (Have mercy on me, God of mercy)

SOLO 1:

Ro teje re lori igi Agbelebu, to ta sile ni Golgotha (Think about your blood on the cross shed at Golgotha)

Oni laisi idariji ese o, akole ri oju rere Olorun (it says without forgiveness of sin we cannot see the goodness of God)

Saanu o Oluwa mobebe o, jeki aanu wa mi ri (Have mercy oh Lord, i plead let mercy locate me)

Saanu mi, Olorun aanu 2× (Have mercy on me, God of mercy)

SOLO 2:

Bi awon eyan mi ta poruko mi mo (if my people who are called by my Name)

Ba re ara won sile ti won gba dura (humble themselves and pray)

Bi won ba si wa oju rere mi, ti won yi pada lono buburu won (if they seek my face and turn from their wicked ways)

Nigbana hun o gbo lati orun wa, dari ese ji won, wo ile won san (then I’ll hear from heaven, forgive their sins and heal their land)

Saanu mi, Olorun aanu 2× (Have mercy on me, God of mercy)

HYMN:

Isun kan wa to kun feje (there’s a fountain filled with blood)

to ti ha Jesu yo (drawn from Immanuel’s veins)

elese mo kun ninu re (and sinners plunged beneath that flood)

o bo ninu ebi (lose all their guilty stain)

o bo ninu ebi (lose all their guilty stain)

o bo ninu ebi (lose all their guilty stain)

Elese mokun ninu re (and sinners plunged beneath that flood)

o bo ninu ebi (lose all their guilty stain)

BRIDGE:

Owo Oluwa, kokuru lati gbani (the hand of the lord is not short to deliver)

Eti re ko wuwo lati gbo (His ears are not heavy to hear)

Aisedede wa, lofa ipinya (but our iniquities have caused the separation)

Ese wa, lo mu iji ya wa (our sins have brought suffering)

Wa sodo Jesu, ohun lo le gba o (Come to Jesus, Him alone can deliver)

oto si elese, eje re to fun o (o wretched sinner, His blood is sufficient for you)

yoo we o lawe mo, yio so o di mimo (He’ll wash you clean and make you Holy)

ro nu piwada, ola le peju (repent because tomorrow might be too late)

CODA:

Saanu mi Olorun aanu 2x (Have mercy on me, God of mercy)

Aanu ni mofe latodo re o, aanu (Mercy is all i want from you, Mercy)