Jonathan Munghongwa – Ta Gloire

Jonathan Munghongwa – Ta Gloire

Download another hot new mp3 free audio song by Jonathan Munghongwa and this amazing song is titled “Ta Gloire”.

Listen and download below.

Jonathan Munghongwa – Ta Gloire DOWNLOAD

Ta Gloire (Lyrics) – Jonathan Munghongwa
Si j’ai trouvé grâce à tes yeux
ne me prive pas ta gloire
ne me prive pas ta gloire
Et si je suis ton bien-aimé
ne me prive pas ta gloire
ne me prive pas ta gloire
Oui, je me donne en sacrifice
ne me prive pas ta gloire
ne me prive pas ta gloire
Si j’ai trouvé grâce à tes yeux
ne me prive pas ta gloire
ne me prive pas ta gloire
Et si je suis ton bien-aimé
ne me prive pas ta gloire
ne me prive pas ta gloire
Oui, je me donne en sacrifice
ne me prive pas ta gloire
ne me prive pas ta gloire

Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya

Si j’ai trouvé grâce à tes yeux
ne me prive pas ta gloire
ne me prive pas ta gloire
Et si je suis adorateur
ne me prive pas ta gloire
ne me prive pas ta gloire
Oui, je me donne en sacrifice
ne me prive pas des chants
ne me prive pas ta gloire
Si j’ai trouvé grâce à tes yeux
ne me prive pas ta gloire
ne me prive pas ta gloire
Et si je suis adorateur
ne me prive pas ta gloire
ne me prive pas ta gloire
Oui, je me donneen sacrifice
ne me prive pas des chants
ne me prive pas ta gloire

Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya

Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga

Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga, Yaya
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga
Oza nionso ya nga

Et si je suis adorateur
Ne me prise pas de chant
Et si je suis adorateur
Ne me prise pas de chant
Ne me prise pas de chant
Et si je suis adorateur
Ne me prise pas de chant
Ne me prise pas de chant
Oui je suis adorateur
Alors ne me prise pas ta présence
ne me prise pas ta présence