OPF – Ogo To Soro ft Apostle Elijah Akintunde

OPF – Ogo To Soro ft Apostle Elijah Akintunde

Download another hot new mp3 free audio song by OPF and this amazing song is titled ” Ogo To Soro ft Apostle Elijah Akintunde”.

Listen and download below.

DOWNLOAD

LYRICS

Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa

Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso

Olorun eledumare je ko go mi tan loju emi i mi

Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

 

CHORUS:

Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa

Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso

Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi

Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

 

Opo lo sise ogo ti won ko duro je e

Opo lo gbesu ogo kana te le ko orun fi polowo

Opo lo rale, kan to kole tan ti le ti ga juwon lo

Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi

Kin ranu gba o, kogo mi soro loju aye mi o

 

CHORUS:

Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa

Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso

Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi

Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

 

Ogun to ngbogo mi ko ni risese lori aye mi

Ogun to ngbogo mi nile baba ati nile iya mi

Ko ni risese lori aye mi o mo ma rogo mi lo

Laipe lai jina won o kede mi ninu ogo

 

CHORUS:

Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa

Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso

Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi

Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

 

Ologo lo raye wa edumare je n rogo mi lo

Maje n sakobata fegbe mi

Aga ola mi a da o nibi giga baba gbe mi sibe

Saanu mi o je n rogo lo ‘gba taye o ye mi o

 

CHORUS:

Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa

Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso

Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi

Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

 

Ogo aye mi o takoko wa fi ola re han

Eyi ti o seru labe ogo o to o

Ogo ti o ba soro a pada da to ro je

Labe ogo to be le soro ki aye gbo

Ogo ti o ba soro ayanmo ara e lo da loro

Ogo aye mi dakun fo hun ki aye gbo

 

CHORUS:

Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa

Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso

Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi

Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

 

Ogo osupa fimole han aye ri

Ogo orun ko ma se fowo bo mo le

Ogo mi died ki o lo tan kaye ri o

To go ba soro ologo a pa se bi oba

Ogo mi ma fakoko mi so fun ojo nlo

 

CHORUS:

Togo o ba ti soro, aye asan lologo wa

Togo o ba ti soro, oro lasan lologo nso

Olorun eledumare je n rogo lo loju emi i mi

Kin ranu gba o, kogo mi tan loju aye mi o

 

Call: ma rogo lo okiki mi a kan

Resp: ma rogo lo okiki a kan o

Call: mo reru ogo o, dandan ni ma rogo lo laye

Resp: ma rogo lo okiki a kan o

Call: ma rogo lo, irawo mi a tan

Resp: ma rogo lo okiki a kan o

Call: loju ki le yi o se, baba fun mi la ko se

Resp: ma rogo lo okiki a kan o

Call: loju alaropin baba je n gbe nkan re se

Resp: ma rogo lo okiki a kan o

Call: kan mo peni ti o le pago, o ti wa kole alaruuru

Resp: ma rogo lo okiki a kan o

Call: ma rogo lo okiki mi a kan

Resp: ma rogo lo okiki a kan o