Sola Allyson – Iyin

Sola Allyson – Alujanjankijan Ft Adekunle Gold

Download another hot new mp3 free audio song by Sola Allyson and this amazing song is titled “Iyin”

taken from her 2018 album  Imuse!

Listen up below.

Sola Allyson – Iyin DOWNLOAD

 

LYRICS

 

Eni ba mo ‘nu ro, lo le mo ope da
Eni ba ni arojinle a saa ma dupe
Emi mo ‘nu ro, mo ya a wa dupe

Olorun ti a ko le da duro, mo gbe O ga o
Olorun ti a ko le mu lowo dani
Mo gbe O ga o

Olorun ti a ko le da duro, mo gbe O ga o
Olorun ti a ko le mu lowo dani
Mo gbe O ga o

Too ba loya ta lole da O duro, eto inu Re lo wa, eto owo Re lowa
Mo gbe O ga o
Olorun ti a ko le da duro, mo gbe O ga o

Kabiyesi, Kabiyesi Re, Baba Agba
Kabiyesi, Kabiyesi Re, Oba awon oba
Kabiyesi, Kabiyesi Re, Baba Agba
Kabiyesi, Kabiyesi Re, Oba awon oba
Kabiyesi Re o, Baba Agba
Oba to joko lori ite o, maa sola Re lo Oluwa
Kabiyesi, Kabiyesi Re, Baba Agba
Kabiyesi, Kabiyesi Re, Oba awon oba

O fi imole s’aso bora
Oba to f’imole s’aso bora
Ori obiri aye lo joko si, imole lo fi s’aso bora
Oba to f’imole s’aso bora
O fi imole s’aso bora

Kabiyesi Re Oluwa
Emi mi n bu ola fun O nigba gbogbo Oba mi
Ni gbogbo aye ko seni to da bi Re, Oluwa
Iwo to n joko sinu awon orun, Oluwa

O fi imole s’aso bora
O fi imole s’aso bora
O fi imole s’aso bora
O fi imole s’aso bora
O fi imole s’aso bora

Oluwa mo gbe O ga o, Oluwa mo gbe O ga o
Awon orun n ba mi yin O o, pe O se
Oluwa mo gbe O ga o
Awon orun n ba mi yin O o, pe O se

Oluwa mo gbe O ga o, Oluwa mo gbe O ga o
Awon orun n ba mi yin O o, pe O se
Oluwa mo gbe O ga o
Awon orun n ba mi yin O o, pe O se

Oluwa mo gbe O ga o, Oluwa mo gbe O ga o
Gbogbo ise Re n ba mi yin O o, pe O se
Mo da ohun mi po mo gbogbo ise Re, mo so bee, O seun

Oluwa mo gbe O ga o, Oluwa mo gbe O ga o
Gbogbo ise Re n ba mi yin O o, pe O se
Mo da ohun mi po mo gbogbo ise Re, mo so bee, O seun

A yin O, Oba mimo
A yin O, Oloore wa
A yin O, Olugbala
Iwo lo n s’agbara wa

A yin O, Oba mimo
A yin O, Oloore wa
A yin O, Olugbala
Iwo lo n s’agbara wa

A yin O o, Oba mimo
Ebo ope wa ree o
Lat’ogbun okan wa wa ni
Wa gba a Oluwa Olorun

A yin O, Oba mimo
A yin O, Oloore wa
A yin O, Olugbala
Iwo lo n s’agbara wa

Iwo ni mo wa gbe ga
Iwo ni mo wa f’iyin fun
Olorun mi to n gbe nibi giga
Iwo ni mo wa gbe ga

Iwo ni mo wa gbe ga
Iwo ni mo wa f’iyin fun
Olorun mi to n gbe nibi giga
Iwo ni mo wa gbe ga

Iwo ni mo wa gbe ga o
Oba to r’ojo aanu s’ori iseda mi, Oluwa
Olorun mi to n gbe nibi giga
Iwo ni mo wa gbe ga

Iwo ni mo wa gbe ga
Iwo ni mo wa f’iyin fun
Olorun mi to n gbe nibi giga
Iwo ni mo wa gbe ga

Alpha, Omega
Alpha, Omega
Iwo ni mo f’iyin fun o, Baba
Iwo ni mo f’iyin fun o, Baba

Alpha, Omega
Alpha, Omega
Iwo ni mo f’iyin fun o, Baba
Iwo ni mo f’iyin fun o, Baba

Oba to mo ibere, iwo ni Alpha,
Oba to mo opin, Iwo ni Omega
Iwo ni mo f’iyin fun o, Baba
Iyin Re o ni tan lenu mi titi aye mi, Oluwa

Alpha, Omega
Alpha, Omega
Iwo ni mo f’iyin fun o, Baba
Iwo ni mo f’iyin fun o, Baba

Oloore ofe, Eleruniyin
Olorun Agbaye o, mo gbe O ga
Oloore ofe, Eleruniyin
Olorun Agbaye o, mo gbe O ga

Oloore ofe, Eleruniyin
Unexplainable, Indescribable, Unsearchable, Incredible
Mo gbe O ga

Oloore ofe, Eleruniyin
Olorun Agbaye, mo gbe O ga

Iyin ye Olorun wa, Oba to n gbo adura
Iyin ye O o, Olorun wa
Oba to n gbo adura

Iyin ye Olorun wa, Oba to n gbo adura
Iyin ye O o, Olorun wa
Oba to n gbo adura

Oba to n fi aanu gbadua
Bi o ba se ‘Wo too wa leyin mi, nibo lemi o ba wa, mi i ba ti b’aye lo
Oba to n gbo adura

Iyin ye Olorun wa, Oba to n gbo adura
Iyin ye Olorun wa, Oba to n gbo adura

O ti n s’ise Re bo, Iwo yoo se lasepe o
O ti n s’ise Re bo, Iwo yoo se lasepe

O ti n s’ise Re bo, Iwo yoo se lasepe o
O ti n s’ise Re bo, Iwo yoo se lasepe

O ti n f’aanu gba mi bo Oluwa,
Iwo yoo gba mi tan o, Agbanilagbatan ni O o
O ti n f’aanu yo mi bo o, Oba to mu mi de’bi, Iwo yo se lasepe

O ti n s’ise Re bo, Iwo yoo se lasepe
O ti n s’ise Re bo laye wa, Iwo yoo se lasepe

Gb’adura mi goke, Baba, gb’adura mi goke
Oba Afesejin, Oba Afesejin, Oba Afesejin
Gb’adura mi goke