Tope Alabi – Taba Nso

Tope Alabi – Ebiire Ko

Download another hot new mp3 free audio song by Tope Alabi and this amazing song is titled “Taba Nso”.

Gospel Artiste Tope Alabi Released a New EP Titled “From the Archive of Tope Alabi – Sound Track Compilation (Version 1)”, Which Consists Of 13 Powerful Songs That Will Uplift Your Spirit And Surely Be Worth A Place On Your Playlist.

Listen and download below.

Tope Alabi – Taba Nso DOWNLOAD

 

LYRICS

 

Tan ba so, ke gbo (ke gbo)
Tan ba wi, ke gba (ke gba)
Tan ba so, ke gbo (ke gbo)
Tan ba wi, ke gba (ke gba)
La’alu o le fun ni igi ishana, ko ma fi gba koko
Tan ba so, ke gbo (ta ba mi so o)
Tan ba wi, ke gba (ehh ehh eh)

Tan ba so, ke gbo (komo eniyan lati)
Tan ba wi ke gba (ke gba)
La’alu o le fun ni igi ishana, ko ma fi gba koko
Ni bi ti o se lo ti fe ma je
Agaga to ba fun o ni epini
Afi gba egberun
Esu ko je fun ni fila laye
Ko ma gba ori lowo eni o
Tan ba so, ke gbo (ki lo a dasi)

Tan ba wi, ke gba (abi eri ise esu)
Tan ba so, ke gbo (ahh ahhh ah)
Tan ba wi, ke gba
La’alu o le fun ni igi ishana, ko ma fi gba koko
Ki olorun ko gba eni lowo wan
Awan gbaoromidieleru
Wan a shanu keke, wan tun pani lara
E fi oro loni ni iwan ba, ke ma ba kolu eluda

Tan ba so, ke gbo (ahhh ahh ah)
Tan ba wi, ke gba (esu o ni kan titi)
Tan ba so, ke gbo (owo eledua ni gbogbo re wa)
La’alu o le fun ni igi ishana, ko ma fi gba koko
Ni bi ti o se lo ti fe ma je
Agaga to ba fun o ni epini
Afi gba egberun
Esu ko je fun ni fila laye
Ko ma gba ori lowo eni o

Ehh ehh eh
To ba fun ni ni ediye
Afi gba odidi eyan
Tan ba wi o, ke gba
Tan ba so, ke gbo (tan ba wi kegbo)
Tan ba wi, ke gba (ehh eh eh)

La’alu o le fun ni igi ishana, ko ma fi gba koko
Tan ba so, ke gbo (ke gbo)
Tan ba wi, ke gba (ke gba)
Tan ba so, ke gbo (ke gbo)
Tan ba wi, ke gba (ke gba)
La’alu o le fun ni igi ishana, ko