Duncan Mighty – Jesus Bu Eze

Download another hot old mp3 free audio song & lyrics by Duncan Mighty and this amazing music is titled “Jesus Bu Eze”.

Actually this amazing music is popped out of his 2013 album which is titled ‘Fully Loaded’.

 

Listen up below!.

 

Duncan Mighty – Jesus Bu Eze DOWNLOAD

 

Eli ikwerre nye obula wuya wey

Ma aga china wey eli wuuuu

Jesus bu eze eeee ma ga china wey

Jesus bu eze ma ga china wey

Nye ga chiokoke hachi na ogozilem ma

… Ye obula wuya ma ayi ga china wey

Ogozilem ma wey oooo ma ga china wey

Eli iwuhuoha ye obula gwuzor ma anyi ga china wey

Nye ga chiokoke hachi na ogozilem ma

… Eli iwuhoruwa wey

Eli Port Harcourt o eh

Ngwanu nye obula wuya wey

Nye obula gwuzor wey

Ma ase kpenu chiokuke ehh

Chikoke bu nye me fey ga o

Ogweru ruwhu ochi ye gam wey

Ma so bula obara ke chiokike

Nzerum otu owa wey

Ma so bula ike ko oyegarum

Nzerum otu owa wey

… Na so them go dey think am

Think am think am

Say them ni wan realize am

Lize am lize am

Say na God wey them do am

Do am do am

I no go fit fake am fake am fake am

… Jesus bu eze ooo iye iye iye iye

Jesus bu eze ooo iye iye iye iye

Jesus bu eze o Wene Mighty o

Anu kela weyy iye iye iye

Gweru kpoma nyega otito wey iye iye iye iye iye

Iye anyiiiii iye iye iye iye

Chie iye iye iye iye

Ga china wey gi china weyyy iye iye iye iye

… Wenw badu ma yi ga china wey

Eli wuuu ma anyi ga china wey

Chiokuke bu nye me fey ga o ma ga china wey

Nye ga chiokoke hachi na ogozilem ma

… Ma sobula obara je chiokike ma any ga china wey

Eli wuuu nskerirem o tu ola owa wey ma anyi ga china wey

Ma soobula ike oyigarum nsikerm otu ola wey ma anyi ga china wey

Nye ga chiokoke hachi na ogozilem ma

… Na so them go dey think am ma anyi ga china wey

Them no wan realize am ma anyi ga china wey

Ehhh

Say na God weg dey do am ma anyi ga china wey

Nye ga chiokoke hachi na ogozilem ma my brother l no go fit fake am

Eli wuuuu

… Wene badu leyyy ma anyi ga china wey

Jesus bu eze ooo

Jesus bu eze ooo ma anyi ga china wey

Kela chiokuke o

Jesus bu eze o ma anyi ga china wey

Jesus bu eze o ma anyi ga china wey

Nye ga chiokoke hachi na ogozilem ma

Kela chiokuke o anyaaaaa ehh

… Itianyara osisi iye iye iye iye

Kela chiokuke o iye iye iye iye

Nheobula ineme o iye iye iye iye

Kela chiokuke o iye iye iye iye iye

Ma nye muru nwo iye iye iye iye

Kela chiokuke o iye iye iye iye iye

Ma nye wuru oro iye iye iye iye

Eli wuuuu

… Ma nye huru ozorrr ma anyi ga china wey

Ma anyi ga china wey

Ga china wey ga china weyy

Ma anyi ga china wey

Nye ga chiokuke nu ogozilem ma

Eli wuuuuu

… Ma anyi ga china wey eli wuuuu

Ma anyi ga china wey

Ga china wey ga china wey

Ma anyi ga china wey

Nye ga chiokuke nu ogozilem ma

Eli wuuuuu